Haninge Posten

Läkare 200 000 :-

Från SFS kampanj mot avgifter

Från SFS kampanj mot avgifter

Så kanske det står i utbildningskatalogen till högskolan om tio år med samma regering som idag. Den moderatstyrda regeringen har beslutat att gäststudenter ska få börja betala för sig från och med 2011, du kan läsa om det här, här och här. Från olika moderata bloggare kan man utläsa att våra skattepengar inte ska gå till att betala utbildningar till utländska studenter, det kan du läsa om här, här och här. Men de argumenten verkar inte vara konsekventa för att tydligen vill man inrätta någon form av stipendier som duktiga studenter ska kunna söka… Fort Europa bygger ytterligare en mur…

 

Precis som AF och Expressen avslöjat att moderaterna vill sänka de lägsta lönerna är jag övertygad om att det finns ett annat syfte med utländska studenter ska börja betala. Att gäststudenter ska börja betala för sin utbildning är murbräckan för att avgiftsfinansiera hela universitet- och högskolevärden. När den högre utbildningen skapar köp- och säljsystem finns det inget som hindrar att det om ett visst antal år börjar tillämpas för inhemska studenter. Precis som socialdemokraterna tidvis har velat införa båtregister med argumentet att det underlättar de civilrättsliga aspekterna(det ska bli svårare att göra godtrosförvärv) men egentligen kanske det handlar om att man också vill beskatta båtar.

Möjligheten till högre utbildning är idag inte främst en ekonomisk fråga. Snarare en fråga om hur väl grund- och gymnasieskolan har skött sig. Detta slår igenom när man till exempel ser att det fortfarande är stor social snedrekrytering till högre studier. Men det finns inget som säger att bara för att möjligheten till högre utbildning idag är avgiftsfri att det skulle vara det imorgon också. Det handlar om politisk vilja. Jag menar regeringen har ju till och med utrett om man inte bör föra in avgifter, se här.

För socialdemokratin är utbildning en rättighet, det finns en valaffisch (från typ 50-talet) med budskapet ”fattig med begåvad, ge han lika rätt”. Målet med politiken att människor ska nå sina bästa stämningars längtan slår i allra högsta grad igenom i utbildningspolitiken. Möjligheten till högre studier blir inte sämre för att fler får ta del, snarare tvärtom. För individen är det en frihet kunna förverkliga sina drömmar. Att kunna gå utbildningen till läkare, ingenjör eller jurist oavsett vilka föräldrar man har. För samhället är det en vinst för vi får en arbetskraft som är välutbildad.

Stoppa avgifterna för högre studier. Stöd Facebook-gruppen som SFS bildat.

Intressant?

8 Kommentarer

 1. ”Precis som AF och Expressen avslöjat att moderaterna vill sänka de lägsta lönerna”.

  Hm. Socialdemokraterna är inne på samma linje, att ge mindre disponibel inkomst till de lågavlönade tack vare ett högre skattetryck. Det betyder mindre valfrihet för den lågavlönade. I Socialdemokraternas Sverige kanske det är önskvärt att folk står utan pengar, då blir de mer beroende av S-regeringens beslut och då får S-politiker större makt och inflytande över svenska folkets vardag och liv.

  Trots detta utmålar S-företrädare att M försämrar för de lågavlönade. Hittills har alliansen, där M ingår, bevisat motsatsen genom jobbskatteavdrag. Så när ska S-företrädare, däribland Magnus, inse att det är S som är det sämre alternativet för lågavlönade?

  //Martin Lundqvist (FP)

 2. Hej Martin,

  Nu tror jag att du har missat lite av huvudpoängen med mitt blogginlägg nämnligen att avgiftsbeläggningen för utlandsstudenter förmodligen kommer reslutera i att även vi Svenska studenter kommer att få betala avgift i framtiden.

  Du påstår att vi är inne på samma linje som moderaterna att sänka den disponibla inkomsten. Detta är lustigt dels eftersom att du de facto medger att det är ett av moderaternas syften att sänka ”reservationslönen” som det heter. Dels är det lustigt eftersom det inte stämmer att socialdemokraterna vill sänka den disponibla inkomsten.

  Den socialdemokratiska politiken går ut på att skapa jobb. Moderaterna har skapat Europas högsta ungdomsarbetslöshet i Sverige. Utbetalningarna till försörjningsstöd ökar, läs mer om det här. En ny fördelningspolitisk analys från Riksdagens utredningstjänst visar att de 20 procent med högst inkomster har fått närmare hälften av inkomstförstärkningarna. Den tiondelen av befolkningen som tjänar bäst har fått mer än vad 60 procent av befolkningen fått tillsammans. En tydlig orättvisa är att den vanliga pensionären sammanlagt under mandatperioden har fått 68 kronor i sänkt skatt medan miljonärer har fått tiotusentals kronor i sänkt skatt.

  Ekomnomiska klyftor i samhället är skadliga för de minskar konsumtionsutrymmet i ekonomin. Skattesänkningar är dessutom beprövat ineffektiva då de med största sannolikhet hamnar på sparkonton eller för att lappa ihop dyra lån. Effekt på konsumtion och sysselsättning är minimal. Beräkningar visar att det krävs betydligt fler skattekronor i sänkt skatt jämfört med direktinvesteringar för att skapa jobb. Menar regeringen allvar med att mota krisen i grind och mejsla ut en politik för hög sysselsättning hade man blickat bortom 80-talets ekonomiska dogmer och tagit en titt på verkligheten. Nu fortsätter Sveriges politiska ledning i stället att blint lita sig till fluffiga låtsasteorier på bekostnad av hushållens ekonomiska framtid. Idéerna har tagit slut.

 3. Missat huvudpoängen av ditt blogginlägg? Nja, det var ett ganska ointressant inlägg.
  Däremot fann jag en skön avgränsad skrivning av dig, så jag valde att kommentera den ;)

  Ett högre skattetryck á la S kommer reducera den disponibla inkomsten för låginkomsttagare. Sen kan du omskriva hur du vill, men att indirekt hävda ”högre skatt ger högre disponibel inkomst” är ju en aning annorlunda hållning från dig. Det är enkelt matematik, om mer går åt till att betala skatt, kommer mindre pengar bli kvar i plånboken. De som har lägst lön drabbas såklart reellt mest, de får mindre kvar räknat i rena kronor. Den linje som S nu presenterar som sin huvudlinje inför valet är inte bra för de med låga inkomster.

  Om jag ska gå in i den mer ointressanta debatten kring om gäststudenter ska bli subventionerade av svenska skattepengar så tycker jag mig se en parallell. S vill höja skatten, S vill erbjuda världens befolkning svensk utbildning i Sverige för svenska skattepengar. Ja, inte undra på att vi blir tvungna att höja skatten om vi ska försörja världen med utbildning. Där bör vi ju ha en gräns, gäststudenter får väl betala den kostnaden en utbildningsplats kostar i Sverige medan våra studenter som söker sig utomlands får betala för den utbildningsplats det kostar i utlandet. Sen kan man införa stipendium, helt okej så länge det är avgränsat i utdelning och syftar till att främja inhämtning av utrikisk kompetensbakgrund vi saknar.

 4. Tydligen tillräckligt intressant för att kommentera :-)

  ”omskriva hur du vill” – Är det inte bättre att ha ett jobb och få en lön istället för att gå på A-kassa? Är det inte bättre att ha en disponibel inkomst än att tvingas till försörjningsstöd? Är inte aktivitet bättre än passivitet?

  Du argumenterar precis som alla andra borgerliga broliers. När skatten sänks så tjänar de som har minst på detta för de får mer pengar i plånkboken. Men är det verkligen så. Frihet kanske inte alltid handlar om att ha ett par hundra kronor mer i plånboken. Frihet handlar om att kunna förverkliga drömmar. Frihet handlar om att nå sina bästa stämmningars längtan. Vad hjälper det om man har några hundra extra om det ändå finns någon möjlihget att utbilda sig, eller utbildningsplatsen kostar 200 000 :-? Vad hjälper det om det inte finns möjlihget till bra sjukvård? Vad hjälper det om man ändå inte har råd att köpa ett SL-kort för det är för dyrt?

  ”avgränsat i utdelning och syftar till att främja inhämtning av utrikisk kompetensbakgrund vi saknar” – What is that? Det blir ju helt obegripligt när du tycker att skattepengar inte ska gå till att finansiera utbildning för gäststudenter men du i nästa mening argumenterar för det. Och om detta är Folkpartiets kriterier för högra utbildning, varför ska de bara tillämpas på gäststudenterna?

 5. ”Är det inte bättre att ha ett jobb och få en lön istället för att gå på A-kassa?”

  JA, det är bättre med jobb.

  ”Är det inte bättre att ha en disponibel inkomst än att tvingas till försörjningsstöd?”

  JA, det är bättre med inkomst.

  ”Är inte aktivitet bättre än passivitet?”

  JA, det är bättre med aktivitet.

  ”När skatten sänks så tjänar de som har minst på detta för de får mer pengar i plånkboken.”

  JA, de tjänar på det, men de är inte ensamma.

  Din argumentation att några hundralappar inte räcker för att nå sina drömmar känns ju aningen nedvärderande mot de med låga disponibla inkomster. Menar du att de kan sluta upp att drömma? Att 60-årigt socialdemokratiskt regeringsstyre har lett till att de fortfarande inte kan få högre lön än vad de har, och att de i sånt fall lika gärna kan skita i att drömma för att de ändå aldrig kommer upp i 200 000 kr? Är detta de nya Socialdemokraterna som talar? Att de insett sina misstag tidigare och istället för att ge ytterligare möjligheter att stärka sin inkomst så stryker de ett streck över den samhällsklassen, sin gamla målgrupp.

  När det gäller gäststudenter så får jag väl omformulera mig så du förstår mig bättre. Principiellt är jag emot att vi skall använda svenska skattepengar till att bekosta gäststudenters studieplatser i Sverige. Självklart har de flesta regler undantag, likaså här, där jag anser att i de fall man kan motivera att en viss utbildningsinvestering bör vi kunna ta emot gäststudenter. Om exempelvis en svensk högre utbildning i kombination med en viss utbildningsbakgrund (som gäststudenten har) ger en högre synergi än om den skulle ges till en svensk student med en mindre lämpad utbildningsbakgrund, så skall man kunna göra undantag för gäststudenten eftersom man då investerar de svenska skattepengarna i sådant som vi annars inte lyckats framskapa i samma volym i Sverige.

 6. Det här börjar ju likna en fullmäktigedebatt med Tommy…

  Poängen är ju att den moderatstyrda regeringen är ute efter att sänka löneläget vilket innebär att det inte spelar någon roll att de som har de sämst har fått skattesänkning.

  Så här står det i Expressens artikel:

  ”Förbättrar lönebildningen: förstärker outsider och sänker reservationslönen”.
  Trots att regeringen säger sig inte vilja sänka lönerna, så använder de alltså lönesänkningar som ett argument för sin politik på sina egna möten.
  Nationalekonomen Stefan de Vylder förklarar begreppet ”reservationslönen”:
  - Det är den lägsta lön som någon är villig att jobba för.
  Om man sänker reservationslönen, innebär det att man pressar ned lönerna?
  - Ja, det kan man säga. Många skulle säga att man då bäddar för det här med ”working poor”, som är ett begrepp i USA. De som jobbar mycket men ändå har dåliga löner

  Fråga: När reservationenslönen sänks, alltså den lön en person är villig att ta ett arbete till lägst ersättning, vad spelar det då för roll om det har kommit en skattesänkning?

  Sedan kan du läsa så sent som idag på SR att arbetslösheten forsätter att stiga. Det är uppenbart att den moderata politiken som endast går ut på att sänka skatterna inte leder till fler jobb snarare tvärtom.

  Sedan är det väl inte politikens roll att skapa högre löner. Det är väl arbetsmarknadens parter som ska lösa det?

 7. Jämförs med Tommy Lundin.
  Tar det som en komplimang då han är en ytterst skicklig debattör ;)

  //Martin

 8. Magnus,

  Är du helt oförstående att detta (dåliga) förslag om att avgiftsbelägga utomeuropeiska studenter är helt och hållet ett förslag som Socialdemokraterna satte igång? När jag var kårordförande i Jönköping så kämpade jag emot detta. Men både Östros och hans efterträdare Pagrotsky försvarade avgifter för utomeuropeiska studenter. Östros menade att Svenska skattebetalare inte ska finansiera kinesernas högre utbildning (som om de håller på välla över våra gränser).

  Centerpartiets stämma tog beslut om att ställa sig bakom avgifter för utomeuropeiska studenter i våras. Jag reserverade mig och kommer fortsatt verka emot avgifter. Avgifter för denna grupp blir mer av en administrativ börda än intäkt. Tyvärr finns det ett antal rektorer som tror att den svenska utbildningen kan bli en framgångssaga i världen.

  Jag är emot avgifter för utomeuropeiska studenter av två anledningar. För det första så blir det mycket konstig situation i våra klassrum om man har en student som betalar och en annan som inte gör. För vi pratar inom om särskilda utbildning, vi pratar om att införa avgifter i våra vanliga utbildningar där utomeuropeiska studenter deltar. För det andra öppnar detta upp för acceptans av avgifter inom den högre utbildningen på våra lärosäten. Detta kan leda till avgifter för alla studenter. Jag vill att utbildning ska vara tillgängligt för alla oberoende på plånbokens storlek.

  Men slutligen Magnus, läs på och minns att sossarna är de som öppnat upp för avgifter inom högre utbildningen. Fd statsråden Östros och Pagrotsky har argumenterat för detta med en enorm frenesi. På samma sätt som ni Socialdemokrater vände i frågan om avgifter för utomeuropeiska studenter kan ni göra när det gäller om avgifter för alla studenter. Att du skyller borgarna för införandet är bara ytterst för att försöka försköna den insats som ditt parti har gjort i denna fråga.

  Hälsningar,
  Petri Salonen
  Centerpartiet i Haninge

Kommentera