Haninge Posten

Demonstrera idag klockan 14.00

För individen finns ingen solidariskt flyktingpolitik. Var finns solidariteten i en utvisning? Idag kommer det hållas en demonstration vid Sergels torg klockan 14.00 för tre kongolesiska flyktigbarn som ska bli utvisade. Asa 7 år, Kenneth 13 år och Patrik Vuvu 14 år är tre syskon från Kongo som just nu bor i Fisksätra. Deras pappa är försvunnen i Kongo. Deras mamma lever gömd på okänd ort och de har en landsman som god man. De har levt i Sverige sen nästan två år efter att ha flytt i rädsla för militärens hot om vedergällningar och straff på grund av faderns politiska verksamhet.

Jag betvivlar inte att migrationsverket har gjort fel bedömning. Det som är fel är regelverket. Den senaste tiden har det varit diskussion om flyktingpolitken ett antal uppmärksammade utvisningar, läs mer här, här och här. Vi måste ha en politik som är mer solidarisk. Vi måste ha ett regelverk som behandlar alla lika och inte bara de som lyckas få media med sig. För att de kongolesiska barnen inte ska utvisas uppmuntrar jag alla att demonstrera idag. För att få en solidarisk flyktigpolitik uppmuntrar jag Dig att engagera dig politiskt. Det är endast genom de gemensamma lösningarna som vi kan förändra samhället.

Skriv på namninsamligen för Asa, Kenneth och Patrik. Gå in på deras facebook-grupp. Gå med i socialdemokraterna.

 Intressant?

 Läs även andra bloggare om låt oss göra gemensam sak och rättvisa.

3 Kommentarer

 1. Vi har en solidarisk flyktigpolitik.
  Sverige har tagit emot ett stort antal människor under åren.
  Mer än de flesta andra.
  Så jag kan bara tolka dina ord som att du vill h en öppen
  dörr för alla som vill komma hit till Sverige.
  Oavsett om de är flyktingar eller ej.
  Och flyktingar enligt FN:s definition är en liten del idag av
  de som får stanna i landet.
  Men du och andra använder en vilseledande retorik.
  Jag säger som den kända flkyktingdebattören Merit Wager
  att det urholkar begreppen.
  Asa 7 år, Kenneth 13 år och Patrik Vuvu 14 år kanske får stanna.
  Eller inte.
  Men får dom det så kan ju S adoptera dom.
  För att visa verklig solidaritet värt namnet.

  Ps. Dom här tre barnen hade självklart fått stanna om vi haft
  en restriktivare immigrationspolitik där ordet flykting användes
  korrekt. Ds.

 2. Hej John,

  Visst har vi en solidarisk flyktingpolitik om vi jämför med andra länder. Följande statistik är hämtad från migrationsverket

  Under 2008 slog invandringen till Sverige nytt rekord. För första gången nådde den över 100 000 under ett år. Totalt flyttade 101 171 personer till Sverige. Om man räknar bort utvandrarna ökade Sveriges befolkning med 55 877 personer på grund av invandringen.
  Det var drygt 1 800 fler än året innan.
  Under 2008 hade de personer som invandrade* till Sverige 169 olika medborgarskap. De tio största grupperna
  var medborgare i
  – Sverige (återvändare), 17 853 personer
  – Irak, 12 103
  – Våra nordiska grannländer, 9 251
  – Polen, 6 970
  – Somalia, 4 064
  – Tyskland, 3 405
  – Thailand, 3 060
  – Kina, 2 677
  – Rumänien, 2 544
  – Serbien, 1 791
  * Siffrorna här är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån) som räknar
  en person som har folkbokfört sig i Sverige som invandrad.
  Mer information om befolkningens förändring finns på SCB:s webbplats
  http://www.scb.se.
  Utvandringen från Sverige var också stor. Sammanlagt
  lämnade 45 294 personer Sverige under 2008, vilket var nästan lika många som året innan. Av utvandrarna
  var drygt hälften födda utomlands, framför allt i Danmark, Finland och Norge.
  För att läsa hela rapporten, klicka här http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration08.pdf

  Jag menar inte att vi ska ha ”en öppen dörr”. Flyktingstatus ska tillkomma den person som flyr på grund av en befogad rädsla av förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, som det framgår av flyktingkonventionen. Men det är så att konventionen anger miniregler. Det är fullt möjligt för de anslutna staterna att ge asyl på fler grunder. Jag tycker att vi bör vara generösare mot barn till exempel. Men bara för det är fattigt i ett land är det inte ett skäl för att en person ska få flyktingstatus.

  I Sverige har vi ett begrepp som heter skyddsbehövande och är den som inte uppfyller flyktingkriterierna men ändå kan behöva få skydd. Det är en person som har lämnat sitt hemland och inte vill återvända dit därför att han:
  − har anledning att vara rädd för t.ex. dödsstraff eller tortyr
  − behöver skydd på grund av krig eller andra svåra motsättningar i landet
  − inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof.

  Sedan kan personer beviljas uppehållstillstånd för synnerligen ömmande omständigheter. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter som är direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. Dock tillämpar migrationsverket detta mycket restriktvit.

  Jag menar att något är fel när Sverige kommer utvisa tre barn till ett land i krig.

Kommentera