Haninge Posten

Kartan är inte terrängen

Det finns ett retoriskt uttryck som heter ”kartan är inte terrängen”. Om du tittar på en karta som bara visar höjdkurvor betyder ju inte detta att det är terrängen. I verkligheten kan det finnas skog, gator, hus, sjöar och så vidare.

När jag snabbt skummar igenom Alliansens valmanifest undrar efter vilken karta bedömer de verkligheten? Så här skriver de på sid 4.

En politik som sorterade bort människor från arbetsmarknaden genom långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar har ersatts med en politik som ser till varje människas förmåga och som syftar till att alla som kan och vill arbeta också ska kunna försörja sig på eget arbete.

Bloggvärlden är fantastisk eftersom den ger möjlighet till många perspektiv. Istället för den borgerliga propagandamaskinen som nästan enbart hyllar blå politik hörs fler röster. En av de bättre bloggarna är Utredarna som drivs av TCO. I ett inlägg från 24 augusti kan vi läsa

”Dalarnas Tidning berättade nyligen om strokeläkaren Jörg Teichert som själv drabbats av en stroke, vilken förlamade hans högra sida. I dag kan han arbeta 75 procent, trots obrukbar högerarm. Men Försäkringskassan beviljar ändå inte sjukersättning på resterande 25 procent. De kräver istället att han söker nytt ett jobb där han kan arbeta heltid, det kan då exempelvis handla om olika lönebidragsanställningar eller arbete vid Samhall.”

Jörg är verkligen inte ensam, du kan läsa fler öden här, här, här, här. Enligt min uppfattning ligger moderaternas karta långt ifrån terrängen.

intressant?

Bloggosfären: 1, 2, 3, 4, 5.
Media: Svd, DN, EX, AF.

Vårdval Stockholm eller hälsoval?

Moderaterna vurmar för välfärdens kärna. Exakt vad detta är vet vi inte. På SvD brännpunkt skriver idag Ilija Batljan att medelklassen är de stora förlorarna på vårdval Stockholm.

” Mottagningar i medelklassområden har förlorat 206 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av intäkterna. Resurser har alltså omfördelats från områden med medelinkomsttagare till områden med höginkomsttagare.”

Det är korkat att utformat ett resursfördelningssystem utefter hur många som listar sig på olika ställen. Behoven varken ökar eller minskar desto fler eller färre som är listade. Min kompis flyttade precis in till Stockholms innerstad, Kungsholmen, och genast damp lappar ned i brevlådan om att han borde lista sig både här och där. Tänk om vi skulle fördela andra resurser på detta sätt som polis, brandkår, kriminalvård, åklagare, skattemyndighet och så vidare.

Att dessutom i systemet lägga in att patienter endast får behandlas för en åkomma åt gången är inte heller smart. Stockholm behöver ett nytt vårdval, ett hälsoval där fokus ligger på behov och med patienter i fokus istället för vem som är vårdgivare.

Ps. Var gärna med och knacka dörr idag för Socialdemokraterna i Haninge.

intressant?

Bloggosfären: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Konflikt om välfärden

I en valrörelse kan sakfrågorna indelas i de två olika kategorierna konfliktfrågor och konsensusfrågor. Konfliktfrågorna går ut på att partierna intar olika ståndpunkter längs en skala som exempelvis med välfärden. Ska det endast vara en kärna som moderaterna förespråkar eller ska det vara den breda välfärden som socialdemokraterna förespråkar. Valdebatten kommer då att handla om argument för eller mot de olika partiernas ståndpunkter.

Den andra kategorin, konsensusfrågorna, handlar om att det i allmänhet råder enighet om målen som god ordning i statsfinanserna. I dessa frågor går valkampanjen ut på att framstå som det mest trovärdiga alternativet.

I förra valrörelsen, 2006, framstod välfärden som en konsensusfråga och inte som en konfliktfråga. Genom de nya moderaterna skiftat retorik och betonade ” ”Satsningar på välfärden”; främst skola, vård och omsorg” hade de slipat bort ett konfliktområde. Nu kunde inte socialdemokraterna anklaga dem för att de inte ville ha välfärd. I den politiska verkligen sjösatte de historiskt massiva skattesänkningar om 100 miljarder kronor, tog bort 33 000 jobb inom välfärden, privatiserade sjukhus och i allmänhet inledde en slak av vår gemensamma välfärd.

I detta val har moderaterna en ny retorik. Nu handlar det om att värna välfärdens kärna. Propaganda och opinionsbildning behöver ju inte vara sant, utan sannolikt. Det är ingen som längre går på att moderaterna vill ha samma välfärd som socialdemokraterna. Skulle moderaterna påstå det skulle de tappa för mycket i trovärdighet.  Igår lämnade till och med en M-företrädare sitt parti till förmån för socialdemokraterna med argumentet att moderaterna inte har någon social kompetens.

Men moderaterna har smarta spin-doctors. Genom att mynta begreppet ”välfärdens kärna” hoppas de att väljarna ska uppfatta det som ett likhetstecken med välfärd. I dagens mediabrus kanske man bara uppfattar det första ordet. För att de i efterhand ska kunna säga att när de fortsätter slakta välfärden är det för att ta fram kärnan precis som de sade i valet. Alltså har de hållit sitt löfte fast det kanske inte var det väljarna uppfattade.

Välfärden är ett område det är konflikt om. Socialdemokraterna har klart högre ambitioner för investeringar i välfärden än moderaterna. Socialdemokraterna vill vi ha ett Sverige som tillsammans skapar möjligheter där var och en – oavsett bakgrund – kan sträva efter att förverkliga sina drömmar, den sociala rörligheten är hög och fler kan göra klassresor. Mot detta står ett moderat alternativ där välfärden endast är en kärna och vad jag vet är det ingen som ännu vet vad som ingår i denna kärna. Helt klart är välfärden i retoriken inte en konsensusfråga längre, i praktiken har det aldrig varit konsesus. Detta är  bra för väljarna förtjänar debatt om välfärden.

intressant?

Media: SvD, DN1, DN2, DN3.
Bloggar: Meeri Wasberg, Robert Noord, Rödgrön, Peter Andersson, Mikael Abrahamsson.

Moderaterna vaskar jobben

Idag har SSU släppt en valfilm på Youtube. Budskapet är rätt och enkelt. En av fyra unga saknar jobb. Rösta på socialdemokraterna för jobb och hopp.

Idag har också Moderaterna lanserat en ny jobbpolitik. Både på DN och Aftonbladet kan vi läsa hur fler ska coachas och praktikplatser ska bli fler. Men på flera ställen finns direkta fel och påhitt. Viktor Tullgren förklarar på ett pedagogiskt sätt det här med arbetsgivaravgifter som verkar vara svårt för moderater att räkna på. Ett annat ställe där moderater gärna räknar fel är när det gäller utanförskap. Hillevi Engström påstår att de har ”minskat utanförskapet med 100 000 personer”.

Men läser vi professor Bo Malmbergs artikel på newsmill framgår

”Den minskning av utanförskapet som ställdes i utsikt 2006 har uteblivit. I oktober 2006 när Alliansregeringen tog över var 4 384 tusen personer sysselsatta i Sverige. I maj i år var siffran 4 388 tusen. 100 miljarder i skattesänkningar har gett 4 000 nya jobb. Det motsvarar 25 miljoner per jobb. Och denna ökning av antalet jobb skall ställas mot att den arbetsföra befolkningen har ökat med 143 000 personer. Antalet personer utan sysselsättning, i ”utanförskap”, har alltså ökat med 139 000.”

25 miljoner kronor per jobb. Det här kanske är den moderata versionen av att vaska i jobbpolitiken. För finns det något mer ineffektivt än moderat jobbpolitik?

intressant?

Bloggar: Martin Moberg, s-buzz, Högbergs tankar, Alliansfritt Sverige.

Uppdaterat, läs också SvD om detta.

Mer tid att leva

Det kanske mest anonyma valet av de tre som ska göras i höst är valet till Landstingsfullmäktige. Frågor som polis och sjukvård brukar sällan få landstingspolitisk prägel utan det blir gärna av rikskaraktär som fler poliser eller hur hela sjukvårdssystemet ska se ut.

När Socialdemokraterna i Stockholm nu har lanserat www.mertidattleva.se öppnas en ny och spännande väg för debatt och diskussion om just landstingsfrågor. Det traditionella socialdemokratiska är att vara upprörd över privatisering och sjukvårdsmat oftast med alla rätt. Men det finns ju mer att göra i landstinget.

Genom olika filmer beskrivs olika Stockholmares situation. För många är det frågan om att få livspusslet att gå ihop och hur mycket tid som faktiskt går åt till att resa. På DN debatt går idag Ilija Batlijan och Carin Jämtin ut med intressanta lösningar för att göra ett attraktivare Stockholm som bland annat handlar om bredband, tvätt och allt-i-allo.

Från borgare kritiseras detta vilt. Läs här, här, här, här. Men den intressantaste slutsatsen har nog Johan Sjölander dragit.

De flesta jämför med RUT-avdraget. Från borgerligt håll anser man alltså att det är bättre att skattesubventionera en viss del av tjänstesektorn än att frigöra en marknadspotential som faktiskt finns där. Hellre riktade subventioner än att låta marknaden fungera. Det kan man ju tycka är lite märkligt som just borgerlig position. Men så resonerar uppenbrligen dagens borgerlighet.”

intressant?

Bloggare: Robert Noord, Peter Andersson, Högbergs tankar.

Möjligheternas Haninge – Nu som blogg

Nu har vår gruppledarblogg ”Möjligheternas Haninge” kommit upp. Läs gärna Anders inlägg: ”Idag fick jag mail av en synvilla” om ungdomsarbetslöshet. Jag har tidigare skrivit om ämnet här .

Valrörelsen håller så sakta på och rullar igång.

Andra som skriver intressanta saker just nu är exempelvis S-buzz som startat krig med alla regeringsbloggarna. Samtidigt. Och Peter, som är klok som vanligt.

Skillnaden i jobben

”Regeringens beslut är inte slumpmässiga,de är mycket medvetna. De grundar sig på föreställningen att det är klyftor och skillnader som sporrar människor och utvecklar Sverige – inte att det är trygghet som får människor att växa. Underförstått pekas grupper av människor ut som fifflare och arbetsskygga som måste tvingas ur sjukdom in i arbete.” Dan Holke, VD och chefsjurist för LO-TCO rättsskydd från årsredovisningen 2009, 36 beslut som har förändradat Sverige.

Mycket i politken kan låta lika. Många pratar om att jobben är det viktigaste och i opinionsundersökningarna är det nästan alltid dött lopp mellan blocken. Men diskussionen om att jobb och arbete får inte sluta vid ”att folk ska arbeta” (de tycker nog de flesta) den måste också handla om villkoren för arbete.
Skillnaderna mellan blocken blir tydlig i bland annat synen på deltid.

I ett socialdemokratiskt Stockholm ska alla som vill erbjudas heltid. Det ska vara slut med en arbetsgivarpolitik som exploaterar sämre gynnade gruppers situation. Genom en aktiv och progressiv politik där människan sätts i fokus skapas ett möjligheternas Stockholm. Det är skillnaden i jobben.

 Intressant?

Bloggar: Robert Noord, Peter Andersson, Mitt i Steget, Martin Moberg, HBT-Sossen, Ulrika Falk, Röda Berget.
Media: AF, SvD.
Annat: Kommunal.

Långsiktigheten inom politiken

En av de svåraste delarna av politken är att ta beslut som är bra både för dagen men också för framtiden. Ur det senare perspektivet är dagens moderatstyrda beslut att möjliggöra för byggandet av nya kärnkraftverk ett riktigt dåligt beslut.

Vi och våra barn ska leva med det avfall som produceras från kärkraftverken och vi har ännu inget system för hur detta ska hanteras. Vi låser in våra investeringar i ett system där vi en dag kommer stå utan energi för uranet är slut och till detta bifogas en fet räkning för att ta hand om det skadliga avfall som har skapats. Det blir lite som att köpa enegrin på kredit och räkningen skickar vi till våra barn, är det ansvarsfullt?

Från ett politiskt perspektiv är det ett totalt misslyckande. De borgerliga är inte eniga vilket signalerar att det inte är väl genomtänkt. Sedan finns det vissa områden som exempelvis försvar och energipoltik som inte borde beslutas om i fyraårsperioder. Just när det gäller energiförsörjningen till industrin torde det vara bättre med långsiktiga och tydliga spelregler bland annat med anledning av de ofta stora investeringar som krävs.

Den aktion som var mot ett av våra kärnkraftverk tidigare torde också väcka tvivel, vad skulle hänt om det inte var miljöaktivister? Då blir frågan hur sannolikt är det, se klippet ovan… Harrisburg.

Intressant?

Media: Svd, DN, AF.
Bloggar: s-buzz, högbergs tankar, Alliansfrittsverige, Peter Andersson, Mitt i Steget.

Café Opera eller korvmojen

Ordförande för grund- och förskolenämnden i Haninge Martina Mossberg (M) har jämfört att få plats på förskolan med att få ett bord till Café Opera. SR Metropol driver med detta (lyssna på det program som sändes den 16 juni kl. 16.39) och ger förslag att man kanske ska ha gästlista med kändisar som kan gå före till förskolan, kuddrummet kan göras om till ett speciellt VIP rum och de populära barnen borde kunna få äppeljuice i ishinkar…

Under april och maj månad fick endast 34 av 100 barn plats på den förskolan som sökts i första hand. Socialdemokraterna ser detta som ett reellt problem. Valfrihet handlar ju inte bara om rätten att välja utan är starkt beroende av den reella möjligheten att få det man faktiskt väljer.

Ett av de stora sveken den moderatstyrda kommunledningen gjort under denna mandatperiod är att begränsa rätten för barn till arbetslösa att delta i förskolans verksamhet. Råkar ens föräldrar vara arbetslösa får man som barn endast vara i förskolan mellan 09.00 och 14.00.

På ett sätt har moderaterna redan alltså inför lyxrestauranger i Haninges förskolor. Man kunna säga är du barn till arbetslös blev det en korvmoj, är du barn till en vanlig Haningebo blir det vanlig restaurang och har du tur och är barn till en av de 34 av 100 som står på gästlistan då får du komma in på Café Opera. Vill vi verkligen ha fyra år till?

 Intressant?

Bloggar: Kommunledningen.
Media: Haningeposten.

Frågor istället för politik?

 Nu ställer alliansen de rödgröna mot väggen. Genom hundra frågor vill de få svar från oppositionen. Men vänta nu har de rödgrön haft makt de senaste fyra åren att styra Sverige? Är det de rödgrönas politik som tagit bort 33 000 jobb i välfärden? Är det de rödgrönas politik som skapar ökande socialbidragskostnader?

Regeringen borde vara fullt upptagen presentera vad de vill, med vem de vill, hur de vill. Det vore också klädsamt om regeringen kunde förklara för väljarna hur det kommer sig att en regeringens medlemmar riskerar åtal för medhjälp till mord och våltäkt.

Men inte då. Regeringen och de fyra partiledarna sitter på Rosenbad och hittar på frågor. Är detta verkligen seriöst?

Intressant?

Bloggosfären: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.